آفریغ (درگذشته درن قرن چهارم میلادی) نام بنیان‌گذار دودمان آفریغیان در خوارزم بود. دانسته‌های بسیار اندکی دربارهٔ وی و زندگیش وجود دارد.

منابعویرایش

  • Bosworth, C. Edmund (1984). "ĀL-E AFRĪḠ". نسخه آرشیو شده. Encyclopaedia Iranica, Vol. I, Fasc. 7. C. Edmund Bosworth. pp. 743–745. Archived from the original on 16 November 2015. Retrieved 18 April 2017.