شرق آفریقا

منطقۀ خاوری قارۀ آفریقا
(تغییرمسیر از آفریقای شرقی)

شرق آفریقا شامل کشورهای زیر می‌باشد:

کشورهای حوزه شرق آفریقا

جستارهای وابسته

پیوند به بیرون