باز کردن منو اصلی

آفریقا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آفریقا دومین قاره پهناور جهان است و می‌تواند به موارد زیر هم اشاره کند: