شمال آفریقا

شمال صحرای بزرگ آفریقا
(تغییرمسیر از آفریقای شمالی)

شمال آفریقا به آن بخش از قاره آفریقا می‌گویند که در شمال صحرای بزرگ آفریقا قرار گرفته‌است. مرزهای دقیقی برای این ناحیه تعریف نشده‌است و گاهی، این منطقه را از سمت غرب، امتدادی از سواحل اقیانوس اطلس در صحرای غربی و از سمت شرق نیز تا مصر و سواحل دریای سرخ سودان می‌دانند[۱].

North Africa
کشور
شمال آفریقا
Time zonesیوتی‌سی ۰۰:۰۰±
یوتی‌سی ۱:۰۰+
یوتی‌سی ۲:۰۰+
  منطقه مرتبط جغرافیایی

از چپ به راست: از راست به چپ:

متداول‌ترین تعریف برای مرزهای منطقه شامل الجزایر، مصر، لیبی، مراکش، تونس و صحرای غربی به همراه بخش اختلاف سرزمینی مورد مناقشه میان مراکش و جمهوری دموکراتیک عربی صحرا (که کشوری است با رسمیت محدود) می‌باشد. تعریف سازمان ملل متحد شامل همهٔ این کشورها و همچنین سودان می‌شود[۲].

اتحادیه آفریقا نیز این منطقه را به طور مشابه تعریف می‌کند و تنها در حذف سودان با سازمان ملل متحد تفاوت دارد[۳]. ساحل صحرا (واقع در جنوب صحرای بزرگ آفریقا) به عنوان مرز جنوبی منطقه شمال آفریقا در نظر گرفته می‌شود[۴][۵][۶].

کشورهای آفریقای شمالی ویرایش

مناطق مرتبط ویرایش

منابع ویرایش

  1. Brett, Michael. "Definition: North Africa (region, Africa)". Encyclopedia Britannica. Retrieved 9 September 2021.
  2. "UNSD — Methodology". United Nations Statistics Division. Archived from the original on Jan 16, 2023.
  3. "The Assembly – African Union". African Union. Archived from the original on Nov 29, 2018.
  4. es-Sadi, Abderrahman (1898). Tarikh es soudan (به عربی). Paris E. Leroux.
  5. Andrew, McGregor (2001). "The Circassian Qubbas of Abbas Avenue, Khartoum: Governors and Soldiers in 19th Century Sudan" (PDF). Nordic Journal of African Studies. Archived from the original (PDF) on 15 February 2019. Retrieved 25 October 2018.
  6. Berglee, Royal (17 June 2016). "North Africa and the African Transition Zone". World Regional Geography. Archived from the original on Dec 1, 2022.