آلبرتین گمشده

کتاب

آلبرتین گمشده جلد ششم از در جستجوی زمان از دست رفته نوشته مارسل پروست است که نخست با نام گریخته در سال ۱۹۲۵ به چاپ رسید.

آلبرتین گمشده
نویسنده(ها)مارسل پروست
عنوان اصلیAlbertine disparue
کشورFrance
زبانFrench
مجموعهدر جستجوی زمان ازدست‌رفته
تاریخ نشر
1927

چکیده داستانویرایش

بخش نخستویرایش

دربخش نخست راوی بیهوده می‌کوشد به روش‌های گوناگون آلبرتین را به خانه برگرداند. از سوی دیگر، آلبرتین از اسب می‌افتد و جان می‌سپارد.

بخش دومویرایش

در بخش دوم راوی پس از دیداربا دلباخته پیشین خود ژیلبرت سوان که اینک با نام فرزند خواندگیش دوشیزه فورشویل شناخته می‌شود، آلبرتین را از یاد می‌برد تا آزاد و رها به ونیز برود.

متن نخستین داستانویرایش

در سال ۱۹۸۶ دست نوشته نخستین داستان که مارسل پروست بر آن پی‌نویسی و کاستی و افزون‌هایی می‌کرده، یافت شد. این متن در چاپ ۱۹۹۲ گارنیه ـ فلاماریون و چاپ ۱۹۹۳ لیور دو پوش (کتاب جیبی) به متن ۱۹۲۵ افزوده شد.

منابعویرایش