آلبرت (نام کوچک)

نام کوچک مردانه (Albert)

آلبرت (Albert؛ با تلفظها و شکلهای گوناگون در زبانهای مختلف) یک نام کوچک مردانه برگرفته از واژه‌های آلمانی adal (نجیب) و beraht (تابناک) است و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابسته ویرایش