آلکایوس

شاعر و سیاست‌مدار در یونان باستان

آلکایوس موتیلنه‌ای (به یونانی: Ἀλκαῖος) (حدود ۶۲۰ - سده ششم پیش از میلاد) از شاعران غنایی یونان باستان و از اهالی جزیره لسبوس بود. او به خاطر ابداع وزن چهاروتدی چهارخطی که به نام او وزن آلکایی نامیده می‌شود معروف است.

آلکایوس و سافو.

آلکایوس در فهرست دانشوران هلنی اسکندریه به عنوان یکی از ۹ شاعر غِنایی نامیده شده است. آلکایوس از معاصران پیرتر سافو بود و سروده‌هایی را با او رد و بدل می‌کرد. گفته شده که آلکایوس و سافو او رابطه عاشق و معشوقی داشته‌اند.

منابع

Wikipedia contributors, "Alcaeus of Mytilene," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed July 6, 2013).