آل‌خلیفه

خانوادۀ سلطنتی بحرین
(تغییرمسیر از آل خلیفه)

آل‌خلیفه خانواده سلطنتی است که از سال ۱۷۶۵ تاکنون بر بحرین حکمرانی می‌کند. سردودمان خانواده آل‌خلیفه محمد بن خلیفه آل‌خلیفه می‌باشد، که در فاصله سال‌های ۱۷۶۵ تا ۱۷۷۶ پادشاه بحرین بود. تاکنون ۱۳ نفر از این خانواده به پادشاهی کشور بحرین رسیده‌اند. حمد بن عیسی آل‌خلیفه از سال ۲۰۰۲ پادشاه بحرین می‌باشد.

حاکمان آل خلیفهویرایش

حاکمان و پادشاهان آل خلیفه عبارتند از:

منابعویرایش