محمد بن خلیفه آل‌خلیفه

نخستین امیر بحرین از خاندان آل خلیفه

محمد بن خلیفه آل‌خلیفه (به عربی: محمد بن خليفة آل خليفة) اولین امیر بحرین و از خاندان آل‌خلیفه است.

محمد بن بورقان آل بورقان
لقب(ها)امیر بحرین
زادگاهبحرین
پیش ازخلیفه بن محمد آل خلیفه

منابعویرایش