آمستریس (نام کوچک)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آمستریس دختر هوتن ، ملکه و همسر خشایارشا و مادر اردشیر یکم بود.

افراد شاخص دیگر با نام آمستریس از این قرارند: