آمنم‌اوپه (به فرانسوی: Aménémopé) از فرعونهای دودمان بیست و یکم در مصر باستان و فرزند پسوسنس یکم یکم بود. نام او به معنای «آمون در جشن اوپه (اوپت)» می‌باشد.[۱]

در سال‌های پایانی فرمانروایی پدرش، آمنم‌اوپه به شکل هم-پادشاه جوان‌تر به او خدمت می‌کرد. این مسئله در تکه‌ای از نوارهای یک مومیایی از آن دوران دانسته شده است. مان‌تو می‌نویسد که او ۹ سال فرمانروایی کرد. آرامگاه‌های پسوسنس یکم و آمنه‌موپه توسط مصرشناس فرانسوی، پییر مونته، در طی کاوش‌هایش در ۱۹۴۰ در تانیس بی آسیب‌دیدگی کشف شدند و گنجینه‌های شاخصی همچون نقاب‌های طلایی مومیایی‌های آن دو و جواهرات باارزش دیگر به دست آمدند. مونته در آوریل ۱۹۴۰ آرامگاه آمنم‌اوپه را گشود. یک ماه بعد، آلمان‌های نازی به فرانسه حمله کردند و کاوش‌های باستان‌شناسانه در آن مکان تا پیش از پایان جنگ به تعویق افتادند. آرامگاه آمنم‌اوپه سرانجام در ۱۹۴۶ به کاوش رسید و نتایج یافته‌های آن در ۱۹۵۸ به چاپ رسید.

منابع

ویرایش
  1. Peter Clayton, Chronicle of the Pharaohs, Thames & Hudson Ltd. , 1994. p. 178