آمنهوتپ سوم

آمِن حوتِپ[۱] سوم( به معنی: آمون خُرسند است)(پادشاهی ۱۳۸۸-۱۳۵۱ (پیش از میلاد)) فرعون مصر باستان بود. وی پس از مرگ پدرش توتمس چهارم به جای او بر تخت نشست.

آمنحوتپ سوم؛ موزه مصری برلین

برپایه دانسته‌ها او از شهبانوی سوگلیش تیه دو پسر داشت که یکی از آنان با نام آخناتون پس از پدر بر تخت نشست. وی روی هم سه پسر داشته که یکی دیگر از پسرانش اسمنخکاره رازآمیز است که پس از آخناتون به پادشاهی رسید. وی همچنین در سال دهم پادشاهی‌اش با گیلوخپا دختر شوت‌تارنای دوم پادشاه میتانی پیمان زناشویی بست.

تاکنون ۲۵۰ تندیس از آمن حوتپ سوم به دست آمده‌است. این تندیسها سراسر زندگی آمن حوتپ را پوشش می‌دهند. او میان شش‌سالگی تا دوازده‌سالگی به پادشاهی رسیده‌است و سالهای فرمانروایی او همراه با آشتی، کامیابی و شکوه مهرازی (معماری) بوده‌است. در آینده از روزگار او به عنوان زمانی که مصر به شکوفایی معماری و نیرومندی در پیوندهای فرامیهنی دست یافته بود نام بردند. در ۱۸۸۷ در بایگانی عمارنه سندهایی از پیوندهای دیپلماتیک میان مصر و آشور، میتانی، بابل و خاتوشا یافت شد.

منابعویرایش

  1. Lundström, Peter. "Amenhotep I in hieroglyphics". Pharaoh.se. Retrieved 2020-01-18.
  • David O'Connor & Eric Cline, Amenhotep III: Perspectives on His Reign, University of Michigan Press, (1998)
  • Francesca Tiradriti (editor), The Treasures of the Egyptian Museum, American University in Cairo Press, 1999.