آموزشگاه به محیطی گفته می‌شود که در آن به آموزش افراد پرداخته شود.

دو نوع آموزشگاه وجود دارد:

انواع آموزشگاه بر اساس نوع مدیریت و کارکردویرایش

آموزشگاه‌ها بر اساس کار کرد به سه دسته‌بندی زیر تقسیم می‌شوند:

آموزشگاه آزادویرایش

این آموزشگاه‌ها همان‌طور که از نامشان مشخص است، به صورت کاملاً خصوصی مدیریت شده و تدریس در آن‌ها نیز بر اساس استانداردها و سیاست‌های کاری از قبل مشخص شده صورت می‌گیرد. در ایران اغلب آموزشگاه‌های زبان[۲] از این الگو پیروی می‌کنند. اغلب دوره‌های آموزشی در این آموزشگاه‌ها تدریس شده و برای کسب مدرک مورد نظر معمولاً به سازمان‌ها و ارگان‌های مورد نظر مانند سازمان فنی حرفه ای ارجاع داده می‌شوند.

آموزشگاه‌های نیمه دولتیویرایش

این نوع از آموزشگاه‌ها که از نظر تعداد کمتر از آموزشگاه‌های آزاد هستند، اغلب زیر نظر سازمان‌ها، ارگان‌ها و مدارس و موسسات دولتی مدیریت می‌شوند، آموزشگاه‌هایی که مدارک سازمان فنی حرفه ای را ارئه می‌دهند، همچنین مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی، در این دسته از آموزشگاه‌ها قرار می‌گیرند.

آموزشگاه‌های دولتیویرایش

آموزشگاه‌هایی که به صورت کامل تحت نظر سازمان‌های دولتی مانند آموزش و پرورش مدیریت می‌شوند. مدارس دولتی را می‌توان یک نمونه بارز این نوع آموزشگاه‌های دولتی مثال زد.

منابعویرایش

  1. «مرجع آموزشگاه‌های موسیقی ایران».
  2. ایران کمبریج. «آموزشگاه زبان».