آموزش مختلط

(تغییرمسیر از آموزش و پرورش مختلط)

آموزش مختلط به معنی آموزش مردان و زنان یا پسران و دختران در کنار یکدیگر است و در برابر آموزش تک‌جنسیتی قرار می‌گیرد.

آموزش مختلط به معنی آموزش مردان و زنان یا پسران و دختران در کنار یکدیگر است و در برابر آموزش تک‌جنسیتی قرار می‌گیرد.

منابعویرایش