باز کردن منو اصلی

آموزش و پرورش مختلط به معنی آموزش مردان و زنان یا پسران و دختران در کنار یکدیگر است و در تقابل با آموزش و پرورش تک‌جنسیتی قرار می‌گیرد. از نظربعضی از روانشناسان این نوع تحصیل باعث آمادگی برای زندگی در جامعه می گردد . اما از نظر بعضی دیگر باعث بی بند و باری جامعه و ازدواج‌های زود رسی می‌شود که در آن نوع ازدواج‌ها فقط به عشق‌های منفی و پوچ نوجوانی توجه میگردد و دیگر موضوعات هیچ گونه اهمیتی برای نوجوان ندارد.

منابعویرایش