جان کریسوستوم اسقف عظم کنستانتینوپول (۳۹۸—۴۰۴)

اسقف عظم یا اسقف ارشد (به انگلیسی: Archbishop) مقامی است در سلسله مراتب کلیسای کاتولیک. این مقام به اسقف‌های ارشد تعلق دارد.

به آن کاردینال هم می گویند و هر یک از کشیش‌هایی که پس از پاپ مقام اول را دارد.

منابعویرایش