آنالیز پنهان مفهومی احتمالی

آنالیز پنهان مفهومی یک روش در پردازش زبان طبیعی است که در مدل سازی ارتباط مفهومی بین تعدادی متن بر اساس مجموعهٔ کلماتی که دربردارند کاربرد دارد. تفاوت این مدل با آنالیز پنهان مفهومی در آن است که این مدل نسخهٔ احتمالی آن است.[۱] در نسخه‌های بعدی مانند مدل عناوین این مدل احتمالی عملکردی بهتر و پیچیده تری پیدا کرده‌است.

منابع ویرایش

  1. Thomas Hofmann, Probabilistic Latent Semantic Indexing بایگانی‌شده در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۰ توسط Wayback Machine, Proceedings of the Twenty-Second Annual International SIGIR Conference on Research and Development in Information retrieval (SIGIR-99), 1999

جستارهای وابسته ویرایش

یادگیری تقریبی بیزی

توزیع دیریکله

تخصیص پنهان دیریکله

آنالیز پنهان مفهومی