باز کردن منو اصلی

آنام یکی از مستعمره‌های فرانسه در جغرافیای ویتنام کنونی بود. آنام مملکتی بود در مشرق شبه‌جزیره هندوچین به وسعت ۱۴۷ هزار کیلومتر مربع. مرکز آن هوء و از شهرهای مهم آن توران و محصول آن ابریشم و [برنج] بود.

Protectorate of Annam
Protectorat d'Annam
Trung Kỳ
Protectorate of France; constituent territory of هندوچین فرانسه

 

1883–1945

1945–1948

 

پرچم

Annam (Trung Kỳ) is located in central Vietnam, shaded yellow
پایتخت هوئه
زبان‌(ها) زبان چامی، Bahnar، Rade، Jarai، Stieng، Mnong، Koho، Chinese, French, زبان ویتنامی
دین هندوئیسم، اسلام، مهایانه، کنفسیوس‌گرایی، روح‌باوری
ساختار سیاسی Monarchy, تحت‌الحمایه
تاریخچه
 - تأسیس 1883
 - فروپاشی 1948
یکای پول پیاستر هندوچین فرانسه
امروزه بخشی از  ویتنام

منابعویرایش

  • «لغت‌نامه دهخدا».