آنام

بخشی از کشور ویتنام

آنام یکی از مستعمره‌های فرانسه در جغرافیای ویتنام کنونی بود. آنام مملکتی بود در مشرق شبه‌جزیره هندوچین به وسعت ۱۴۷ هزار کیلومتر مربع. مرکز آن هوء و از شهرهای مهم آن توران و محصول آن ابریشم و [برنج] بود.

Protectorate of Annam

Protectorat d'Annam
Trung Kỳ
Annam
1883–1945

1945–1948
پرچم Annam
پرچم
Annam (Trung Kỳ) is located in central Vietnam, shaded yellow
Annam (Trung Kỳ) is located in central Vietnam, shaded yellow
وضعیتProtectorate of France; constituent territory of هندوچین فرانسه
پایتختهوئه
زبان(های) رایجزبان چامی، Bahnar، Rade، Jarai، Stieng، Mnong، Koho، چینی, فرانسوی, ویتنامی
دین(ها)
هندوئیسم، اسلام، مهایانه، کنفسیوس‌گرایی، روح‌باوری
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
1883
• فروپاشی
1948
واحد پولپیاستر هندوچین فرانسه
پیشین
پسین
Nguyễn Dynasty
Empire of Vietnam
Empire of Vietnam
Provisional Central Government of Vietnam
امروز بخشی از ویتنام

منابع

ویرایش
  • «لغت‌نامه دهخدا».