آنتیل کوچک

مجموعه‌ای از جزیره‌ها در جنوب‌شرق دریای کارائیب

آنتیل کوچک نام مجموعه‌ای دراز از جزیره‌های آتشفشانی کمانی شکل در نیم‌کره غربی است. بیشتر این جزیره‌ها‍‍‍‍، مرز میان دریای کارائیب و اقیانوس اطلس را می‌سازند. بخشی از این جزیره‌ها هم در شمال آمریکای جنوبی جای‌دارند. جزایر آنتیل بزرگ و کوچک با هم اندلیس را می‌سازند که کارائیب را احاطه کرده‌است.

جایگاه جزایر آنتیل کوچک در دریای کارائیب

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Lesser Antilles," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lesser_Antilles&oldid=490698458 (accessed May 10, 2012).