باز کردن منو اصلی
جایگاه جزایر آنتیل کوچک در دریای کارائیب

آنتیل کوچک نام مجموعه‌ای دراز از جزیره‌های آتشفشانی کمانی شکل در نیم‌کره غربی است. بیشتر این جزیره‌ها‍‍‍‍، مرز میان دریای کارائیب و اقیانوس اطلس را می‌سازند. بخشی از این جزیره‌ها هم در شمال آمریکای جنوبی جای‌دارند. جزایر آنتیل بزرگ و کوچک با هم اندلیس را می‌سازند که کارائیب را احاطه کرده‌است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش