باز کردن منو اصلی

مختصات: ۰° شمالی ۹۰° غربی / ۰°شمالی ۹۰°غربی / 0; -90

موقعیت جغرافیایی نیمکره غربی در نقشه مسطح زمین به رنگ زرد.
نیمکره غربی در کره زمین

نیم‌کره غربی بخشی از کره زمین و شامل قاره آمریکا و آب‌های اطراف آن است که با اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام از نیم‌کره شرقی جدا می‌شود. طول جغرافیایی ۲۰ درجه غربی و ۱۶۰ درجه شرقی غالباً مرزهای این نیم‌کره به‌شمار می‌آیند.

نیم‌کره غربی بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد.

منابعویرایش

Western Hemisphere. (2009). In Encyclopædia Britannica. Retrieved May 08, 2009, from Encyclopædia Britannica Online: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1108059/Western-Hemisphere