باز کردن منو اصلی

آندرئاس وزالیوس

آندرئاس وزالیوس.

آندرئاس وزالیوس (Andreas Vesalius) (لاتینی‌شدهٔ نام اصلی هلندی او: Andries van Wesel، آندریس فان ویسِل) پزشک برجسته بلژیکی است. وی زادهٔ سال ۱۵۱۴ در بروکسل است. او اساس کالبدشناسی را پی ریزی کرد.

زندگیویرایش

آندرئاس در سال ۱۵۱۴ میلادی در بروکسل زاده شد. این کودک بعدها هنگامی که بزرگ شد قربانی انتقادها و مطالعات بی وقفهٔ خود شد. او در زمان خود اهمیت علم کالبدشناسی را به جهان شناساند و پزشکان آن زمان را به پذیرش این امر مهم دعوت کرد.

وزالیوس از پزشکانی بود که اساس کالبدشکافی را پی ریزی و از جالینوس انتقاد کرد. پدر وزالیوس داروساز شارل پنجم و نیاکانش از نژاد ژرمن و اغلب آنها پزشکان معروفی بودند و همین امر سبب شد که او رشته پزشکی را انتخاب کند.

آموزشویرایش

وی تحصیلاتش را در دانشگاه لوونان و مدرسه پزشکی پاریس به پایان رساند و پس از آن در دانشگاه پادوا به استادی جراحی و کالبدشکافی دانشکده پزشکی این دانشگاه منصوب شد.

منابعویرایش

  • کتاب زندگی نامهٔ مشهورترین دانشمندان و مخترعان- به کوشش زهرا رضایی- نشر کتاب درنا- ۱۳۷۷