آهنگری
آهنگری در عصر مدرن
پیشه
نوع پیشه
حرفه
توصیف
مهارت‌هاقدرت جسمانی، قوه تصور
زمینه کاری
هنرمند، صنعت‌گر
کارهای وابسته
نعل‌بند

آهنگری حرفهٔ تغییر شکل فلزات و ساخت ابزار از آنهاست.[۱]

آهنگری از قدیمی‌ترین هنرهای فلزکاری است و منشأ آن به زمان‌های بسیار دور بازمی‌گردد. در این فرایند نیروهای بزرگی به کار گرفته می‌شود و لوازم کار اغلب بسیار سنگین هستند. در دوران گذشته فلز مورد نظرشان را تا حد لازم گداخته می‌کردند و بعد با یک انبر آن را بر روی سندان نگه می‌داشتند و چکش‌کاری می‌کردند تا شکل مورد نظر را پیدا کند. گاهی فلز گداخته را با چکش کاری در داخل یک قالب شکل می‌دادند و فلز گداخته شکل قالب را به خود می‌گرفت.

مجسمه قدیمی یک آهنگر در تفریح‌گاهی در آلمان

منابع ویرایش

  1. Bealer, Alex W. (1996) [1964, 1976]. The Art of Blacksmithing (Castle Books Revised edition ed.). Castle Books.