آو (به عبری: אָב) پنجمین ماه از تقویم عبری است. آو ماهی تابستانی و ۳۰ روزه است.

تموز       آو(אָב)       ایلول
The Second Temple in flames
The Second Temple in flames

فرانچسکو هایز, معبد دوم در شعله های آتش, ۱۸۶۷. نهم ماه آو بنام تیشا بآو هراه تعنیت در بزرگداشت آنچه غم‌انگیزترین روز در تاریخ یهودیان نامیده شده‌است,[۱] که درآن پرستش‌گاه اورشلیم به آتش کشیده شد.

شماره ماه: ۵
شمار روزها: ۳۰
فصل: تابستان
گاه‌شماری میلادی: ژوئیه–اوت

منابع ویرایش

  1. Telushkin, Joseph (1991). Jewish Literacy: Most Important Things to Know About the Jewish Religion, Its People and Its History. William Morrow & Co, 656. ISBN 0-688-08506-7.