تموز (به عبری: תמוז) دهمین ماه از تقویم عبری است. تموز ماهی تابستانی و ۲۹ روزه است.

سیوان       تموز (תמוז)       آو
The Golden Calf
The Golden Calf

تموز ماهی که گناه گوساله سامری,
در آن اتفاق افتاد.
شماره ماه: ۴
شمار روزها: ۲۹
فصل: تابستان
گاه‌شماری میلادی: ژوئن–جولای