آکروپولیس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آکروپولیس می‌تواند یکی از موارد زیر باشد: