آگراندیسمان و چند داستان دیگر

آگراندیسمان و چند داستان دیگر[الف] منتخبی از مجموعه داستان‌های کوتاه می‌باشد که توسط شاعر آمریکایی پُل بلک‌بُرن از سه مجموعه داستان اول نویسندهٔ آرژانتینی خولیو کُرتاثار به زبان انگلیسی ترجمه شده‌است.[۱] این کتاب در ۱۹۶۷ با جلد سخت و با عنوان پایان بازی و چند داستان دیگر[ب] منتشر شده بود.[۲] عنوان کتابی که با جلد نرم منتشر شد به علت اقتباس فیلم آگراندیسمان ساخته میکل آنجلو آنتونیونی از یکی از داستان‌های این مجموعه، به این نام جدید تغییر کرد.[۳]

طرح روی جلد چاپ اول (انتشارات پانتئون بوکز

این کتاب شامل پنج داستان از هشت داستان مجموعهٔ حیوان‌نامه[پ] (۱۹۵۱)، شش داستان از هجده داستان مجموعهٔ پایان بازی[ت] (۱۹۵۶) و چهار داستان از پنج داستان مجموعهٔ حربه‌های پنهان[ث] (۱۹۵۹) می‌باشد. کتاب توسط بلک‌بُرن به سه فصل تقسیم شده‌است اما ترتیب داستان‌ها در این مجموعه به ترتیب انتشار داستان‌ها در مجموعه‌های اصلی نمی‌باشد.

این کتاب با ترجمهٔ امید نیک‌فرجام و توسط نشر چشمه به فارسی منتشر شده‌است اما داستان «فاصله‌ها» در ترجمهٔ فارسی نمی‌باشد.

فهرست داستان‌ها ویرایش

 • یک
  • اَکسولوتی[ج] از مجموعه داستان پایان بازی
  • خانهٔ تسخیر شده[چ] از مجموعه داستان حیوان‌نامه
  • فاصله‌ها[ح] از مجموعه داستان حیوان‌نامه
  • بت جزایر سیکلاد[خ] از مجموعه داستان پایان بازی
  • نامه به خانمی جوان در پاریس[د] از مجموعه داستان حیوان‌نامه
  • گُل زرد[ذ] از مجموعه داستان پایان بازی
 • دو
  • امتداد پارک[ر] از مجموعه داستان پایان بازی
  • رو به آسمان شبانگاه[ز] از مجموعه داستان پایان بازی
  • حیوان نامه[ژ] از مجموعه داستان حیوان‌نامه
  • دروازه‌های بهشت[س] از مجموعه داستان حیوان‌نامه
  • آگراندیسمان[ش] ترجمهٔ داستان آب دهان شیطان[ص] از مجموعه داستان حربه‌های پنهان
 • سه
  • پایان بازی[ض] از مجموعه داستان پایان بازی
  • در خدمت شما[ط] از مجموعه داستان حربه‌های پنهان
  • جوینده[ظ] از مجموعه داستان حربه‌های پنهان
  • حربه‌های پنهان[ع] از مجموعه داستان حربه‌های پنهان

یادداشت‌ها ویرایش

 1. Blow-up and Other Stories
 2. End of the Game and Other Stories
 3. Bestiario
 4. Final del juego
 5. Las armas secretas
 6. Axolotl
 7. House Taken Over
 8. The Distances
 9. The Idol of the Cyclades
 10. Letter to a Young Lady in Paris
 11. A Yellow Flower
 12. Continuity of Parks
 13. The Night Face Up
 14. Bestiary
 15. The Gates of Heaven
 16. Blow-Up
 17. The Droolings of the Devil
 18. End of the Game
 19. At Your Service
 20. The Pursuer
 21. Secret Weapons

منابع ویرایش

 1. This article refers to the 1967, 1963 Random House Copyrighted publication of the book by this name, as translated from the Spanish by Paul Blackburn, and published by Pantheon Books, New York.
 2. Cortázar, Julio (1967). End of the game, and other stories. Translated by Blackburn, Paul. New York: Pantheon Books. Earlier publications included the Spanish volumes: Bestiario; Las armas secretas; and Final del juego.
 3. Kester, Gary (1976). ""Blow-up": Cortázar's and Antonioni's". Latin American Literary Review. 4 (9): 7–13. JSTOR 20119031.