ابابیل ۱

طیاره بی طیار الا حربی دشمنگلی ایسلامی

ابابیل 1 پهبادی فلسطینی است که در نبرد ۲۰۱۴ اسرائیل و غزه مورد استفاده حماس قرار گرفت.

خصوصیاتویرایش

این پهباد را شاخه نظامی حماس که گردان های عزالدین قسام نام دارد ساخته است. ابابیل یک قادر به پروازهای دراز مدت است و نضال فرحات از سازندگان اولیه آن به شمار می رود ولی به ترور فرحات کار تکمیل آن به تعویق افتاد و در سالیان اخیر تکمیل و در نبرد ۲۰۱۴ اسرائیل و غزه مورد استفاده قرار گرفت و توانست تصاویری از تل آویو به ویژه ساختمان وزارت دفاع اسرائیل را ضبط کند. ایران در انتقال تکنولوژی ساخت پهباد به نظامیان حماس تاثیرگذار بوده است.

جستارهای وابستهویرایش

منبع: