راهنما:حذف الگوی نگهداری

بسیاری از صفحات ویکی‌پدیا برچسب‌ها/الگوهای نگهداری یا تعمیر را نشان می‌دهند که مشکلات موضوعی یا محتوایی همان صفحه را مشخص کرده‌اند. احتمالاً با کلیک روی «چگونگی و زمان حذف پیام این الگو را بدانید» در یکی از الگوهای نگهداری به این صفحه راهنما رسیده‌اید.

الگوهای نگهداری توسط داوطلبان افزوده و حذف می‌شوند. این صفحهٔ راهنما فرایند بررسی و حذف چنین الگوهایی را شرح می‌دهد

نگاه کلی

ویرایش

ما نمی‌دانیم کدام الگوی نگهداری شما را به این صفحه آورده‌است و بنابراین نمی‌دانیم چه مشکل خاصی مطرح است. با این حال، هر الگوی نگهداری حاوی پیوندهایی به صفحات سیاست‌ها و رهنمودها یا سایر صفحات مرتبط است که اطلاعاتی دربارهٔ مشکلی که الگو توضیح داده‌است را ارائه می‌دهد.

الگوهای نگهداری هرگز به‌صورت خودکار حذف نمی‌شوند. این الگوها را تا زمانی که شما یا دیگری آن را حذف نکنید باقی می‌مانند. نحوهٔ حذف الگو به سادگی ویرایش مقاله با کلیک روی دکمهٔ ویرایش و برداشتن الگو از محتوا است. به یاد داشته باشید حتماً خلاصه ویرایش مشخصی بنویسید.

ویکی‌پدیا با تلاش داوطلبانی چون شما فعال است، ویرایش‌های جسورانه کنید و دانشنامه را توسعه دهید. رفع‌کردن مشکلات و پس از آن حذف الگوهای نگهداری به اندازهٔ توسعهٔ دانشنامه مهم است.

چه زمانی نباید حذف شود

ویرایش

نباید الگوی نگهداری را اگر حتی یکی از موارد زیر وجود دارد حذف کرد:

  1. مشکل هنوز برطرف نشده‌است.
  2. به وضوح مشخص است که مشکل با درنظر گرفتن سیاست‌ها و رهنمودها ویکی‌پدیا مطرح شده‌است.
  3. اقدامی در دست انجام یا بحثی مرتبط با مشکل الگو در جریان است.
  4. مشکلاتی که الگو مشخص کرده‌است را درک نکرده‌اید.
  5. برای ویرایش مقاله دستمزد دریافت کرده‌اید یا دیگر شکل‌های تعارض منافع.

جستارهای وابسته

ویرایش