ابراهیم سحولی

ابراهیم سُحُولی (۱۵۷۹، ذمار – ۱۶۵۰، صنعا) (نسب: ابراهیم بن یحیی بن محمد بن صلاح، شجری سحولی) فقیه زیدی یمنی بود. القدر المختار من نفحات الأزهار اثر برجستهٔ اوست.[۱]

ابراهیم سُحُولی
زادهٔ۱۵۷۹م / ۹۸۷ق
ذمار
درگذشت۱۶۵۰م /۱۰۶۰ق
صنعا
پیشهفقیه

منابع

  1. زرکلی، خیرالدین (۲۰۰۲). «السحولی». [[الأعلام]] (PDF). ۱. بیروت: دارالعلم للملایین. ص. ۸۰. تداخل پیوند خارجی و ویکی‌پیوند (کمک)