راهنما:خطاهای الگوی یادکرد

این صفحه دربردارنده توضیحاتی پیرامون خطاهای تولیدشده توسط الگوهای یادکرد و چگونگی رفع آن‌ها توسط کاربران است.

کنترل نمایش پیام‌های خطاها

پیام‌های خطا به صورت پیش‌فرض برای همه کاربران نمایش می‌یابند، اما پیام‌های نگهداری پنهان هستند. در صورتی که مایل به مشاهده همه پیام‌ها هستید صفحه‌ی common.css یا skin.css را ویرایش و کد زیر را در آن قرار دهید:

.citation-comment {display: inline !important;} /* show all Citation Style 1 error and maintenance messages */

همچنین، برای پنهان کردن تمامی پیام‌های الگوهای یادکرد می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

.citation-comment {display: none;} /* hide all Citation Style 1 error and maintenance messages */

مقادیر تاریخ

مثال‌هایی از قالب‌های درست پارامترهای تاریخ
یک تاریخ
نمونه توضیح
|تاریخ=۱ فروردین ۱۳۵۸ روزهای زیر ۱۰ نباید با صفر سمت چپ (مثلا ۰۱) وارد شود
|تاریخ=زمستان ۱۳۵۷ نام فصل‌ها مجاز است
|تاریخ=بهمن ۱۳۵۷ برای |تاریخ=، روز الزامی نیست اما برای |تاریخ بازیابی=، روز لازم است
|تاریخ=۱۳۹۵-۰۱-۰۵ ترتیب تایپ کردن ارقام، ابتدا سال، ماه و روز است
بازه تاریخ
نمونه توضیح
|تاریخ=بهمن - اسفند ۱۳۵۷ در دو طرف «-» فاصله خالی وجود دارد
|تاریخ=بهمن و اسفند ۱۳۵۷
|تاریخ=اسفند ۱۳۵۷ - فروردین ۱۳۵۸ در دو طرف «-» فاصله خالی وجود دارد
|تاریخ=اسفند ۱۳۵۷ و فروردین ۱۳۵۸
|تاریخ=زمستان ۱۳۵۷ - بهار ۱۳۵۸ در دو طرف «-» فاصله خالی وجود دارد
|تاریخ=زمستان ۱۳۵۷ و بهار ۱۳۵۸
|تاریخ=۲۲ بهمن ۱۳۵۷ - ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در حالت دادن روز، از «-» استفاده شود (نه «و»)

موارد نادرست

نمونه‌های غیرقابل قبول تاریخ و چگونگی اصلاح
ایراد نادرست درست
استفاده از خط پیوند در بازه تاریخ
به جای خط فاصله
|تاریخ=2002-2003 |تاریخ=20022003
استفاده از خط مورب در بازه تاریخ
به جای خط فاصله
|تاریخ=2002/2003 یا |تاریخ=July/August, 2003 |تاریخ=20022003 یا |تاریخ=JulyAugust 2003
استفاده از خط پیوند در بازه تاریخ
به جای خط فاصله
|تاریخ=April-May 2004 |تاریخ=AprilMay 2004
نگذاشتن فاصله بین خط فاصله «-» و تاریخ‌ها |تاریخ=April 2003May 2004 |تاریخ=April 2003 May 2004
لزوم استفاده از حرف بزرگ در ابتدای نام ماه (انگلیسی) |تاریخ=28 february 1900 |تاریخ=28 February 1900
لزوم استفاده از حرف بزرگ در ابتدای نام ماه (انگلیسی) |تاریخ=28 FEBRUARY 1900 |تاریخ=28 February 1900
لزوم استفاده از حرف بزرگ در ابتدای نام فصل (انگلیسی) |تاریخ=spring 2011 |تاریخ=Spring 2011
دادن تاریخ آینده (اشتباه تایپی) |تاریخ=2102 |تاریخ=2012
دادن تاریخ بازیابی آینده (مورد بالا را ببینید) |accessdate=خطا: زمان نامعتبر, ۲۰۲۴ |accessdate=آوریل ۱۹, ۲۰۲۴
تاریخ بازیابی در گذشته‌های دور |access-date=1 January 2001 |access-date=1 January 2010
تاریخ بازیابی، روز را ندارد |access-date=January 2015 |access-date=12 January 2015
بازه تاریخ مبهم |تاریخ=2002-03
  • |تاریخ=2002–2003
  • |تاریخ=March 2002
مخفف‌های نادرست ماه‌های میلادی |تاریخ=Febr. 28, 1900
  • |تاریخ=Feb 28, 1900
  • |تاریخ=February 28, 1900
تاریخ نامعتبر |تاریخ=February 29, 1900
استفاده از Undated در موارد بدون تاریخ |تاریخ=Undated |تاریخ=n.d.
کاما در حالت دادن ماه و سال |تاریخ=February, 1900 |تاریخ=February 1900
کاما در حالت دادن فصل و سال |تاریخ=Winter, 1900–1901 |تاریخ=Winter 1900–1901
ندادن کاما در موارد لازم |تاریخ=February 28 1900 |تاریخ=February 28, 1900 یا |تاریخ=28 February 1900
متنی که تاریخ نیست |تاریخ=2008, originally 2000 |تاریخ=2008 |orig-year=2000
صفر سمت چپ روز |تاریخ=January 04, 1987 |تاریخ=January 4, 1987
وارد کردن تاریخ با خط مورب / |تاریخ=12/6/87
  • |تاریخ=December 6, 1987
  • |تاریخ=12 June 1987
سال دو رقمی |تاریخ=87-12-06 |تاریخ=1987-12-06
ماه یا روز یک رقمی |تاریخ=2007-3-6 |تاریخ=2007-03-06
تاریخ ویکی‌شده |تاریخ=[[April 1]], [[1999]] |تاریخ=April 1, 1999
فرمت "mm-dd-yyyy" یا "dd-mm-yyyy" برای تاریخ (یعنی سال اول نیاید) |تاریخ=07-12-2009 |تاریخ=7 December 2009 یا |تاریخ=12 July 2009
یا
|تاریخ=July 12, 2009 یا |تاریخ=December 7, 2009
تاریخ تقریبی |تاریخ=circa 1970 یا |تاریخ={{Circa}} 1970 |تاریخ=c. 1970
درستی‌آزمایی تاریخ‌های هجری شمسی

در الگوهای یادکرد فارسی، اگر سال در بازه‌ی ۱۲۵۰ تا ۱۴۵۰ وارد شده باشد درستی‌سنجی تاریخ (نظیر بررسی تعداد روزهای مجاز ماه‌ها) مطابق با قواعد تقویم هجری شمسی صورت می‌گیرد.

شابک یا isbn

مقدار |isbn= را بررسی کنید: <نوع خطا>

الگوهای یادکرد، درستی مقدار وارد شده برای isbn یا شابک را بررسی می‌کنند. نوع خطا شامل موارد زیر می‌شود:

طول شابک – شابک ۱۰ یا ۱۳ رقمی نیست
checksum – حداقل یکی از ارقام شابک نادرست یا جابه‌جا است
کاراکتر غیرمجاز – شابک دارای یک یا چند کاراکتر غیرمجاز است
پیشوند نادرست – شابک‌های ۱۳ رقمی حتما باید با ۹۷۸ یا ۹۷۹ آغاز شده باشند
فرم نامعتبر – شابک‌های ده رقمی که کاراکتر X در جای غیرمجاز قرار دارد

صفحه‌های دارای خطا در رده:صفحه‌هایی که کد ISBN خطا دارد قرار می‌گیرند.

در صورتی که شابک کتاب واقعاً اشتباه باشد می‌توان با دادن پارامتر |شابک نادرست=بله از خطای شابک چشم‌پوشی کرد. این صفحات نیز در رده:نگهداری یادکرد:خطاهای شابک چشم‌پوشی‌شده قرار می‌گیرند.

چاپ

پارامتر |چاپ= اضافه است

بهتر است به جای پارامتر |چاپ= از |ویراست= استفاده شود، زیرا سری چاپ یک کتاب نشان‌دهنده تغییرات صورت‌گرفته در آن نیست.

وبگاه

از پارامتر ناشناخته |وب‌گاه= صرف نظر شد (|وبگاه= پیشنهاد می‌شود)

الگوهای یادکرد، «وب‌گاه» را نمی‌پذیرند و برای کارکرد درست، نیازمند درج «وبگاه» هستند. چنین اصلاحی را می‌توان به کمک ابرابزار انجام داد؛ یک بار راندن ابرابزار روی صفحه این خطا را برطرف می‌کند.

خطای نام و نام‌خانوادگی

پارامتر |first1= بدون |last1= در Authors list وارد شده‌است

هنگام استفاده از پارامتر های «نام»، باید از پارامتر «نام خانوادگی» با شماره متناظر نیز استفاده کنید. این پارامتر برای ذکر نام نویسنده متن در وبسایت منبع استفاده میشود.