اَبَرسام یکی از درباریان بلندپایه در دربار اردشیر بابکان و وزرگ فرمذار در این دوره بود که به‌گفتهٔ طبری، هنگامی که اردشیر اصطخر را تسخیر کرد، ابرسام مسئول شکست‌دادن پادشاه اهواز شد که توسط اردوان پنجم برای جنگ با اردشیر راهی فارس بود.

اَبَرسام
ابرسام
شهروندی ساسانیان
دینمزدیسنا
منصبوزرگ فرمذار

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Yarshater, Ehsan (1985). "Abarsām". [[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]]. URL–wikilink conflict (help)