ابزار قانونی

ابزار حقوقی است که یک اصطلاح حقوقی به زبان حرفه ای حقوقی است که برای هر سند مکتوبی که قابل انتصاب به پدیدآورنده خاصی باشد به کار می‌رود.[۱] و نیز به معنای سوابق و قول رسمی است که بیانگر قابلیت اجرایی یک ماده قانونی یا روند هستند[۲] یا اشاره به وظایف قراردادی، تعهدات، حق و شواهدی که بیانگر یک عمل، روند یا توافق باشند می‌کند.[۳][۴] نمونه ابزار قانونی شامل گواهی، سفته، برات، اوراق قرضه و قرارداد کار و یا  هر قانون تصویب شده توسط مقامات مقننه در شهرداری ها (داخلی) یا قوانین بین‌المللی است. بسیاری از ابزار قانونی به صورت مکتوب و مهر و موم شده هستند تا ص اصالت  آن‌ها تائید شود.[۵]

همچنین نگاه کنید

منابع

  1. "قانون Glossary", K-منطقهسه s.v. "ابزار", بازدید در تاریخ 19 مه 2009: [۱].
  2. مشترک بین‌المللی Dictionary of English v. 0.44, s.v. "ابزار", بازدید در تاریخ 19 مه 2009: [۲].
  3. BusinessDictionary.com با s.v. "ابزار" برگرفته 15 مارس 2009: [۳] بایگانی‌شده در ۲۰ آوریل ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine.
  4. بارون قانون دیکشنریهای s.v. "ابزار".
  5. «Legal and Policy Documentation». policymaker. ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۰.