سدید الدین أبو الفضل داود بن أبی الفرج الإسرائیلی یا ابن ابی بیان (۱۱۸۴–۱۱۰۱ میلادی) پزشک یهودی قرائیمی قرن ۱۲ میلادی در مصر بود. وی پزشک دربار آخرین خلفای فاطمی و همچنین صلاح‌الدین ایوبی بود. طبق نوشته‌های ابن ابی‌اصیبعه، و در زمینهٔ پزشکی نوشته‌هایی داشته اما تاکنون باقی نمانده‌اند.

منابع ویرایش