ابن ساعاتی

فخرالدین ابن ساعاتی (درگذشته به سال ۶۱۸ق) دانشمند بزرگ ایرانی الاصل قرن ۶و۷ قمری است.

زندگی و تخصصویرایش

فخر الدین رضوان بن محمد بن علی خراسانی معروف به إبن الساعاتی ساعت ساز و عالم مکانیک و طبیب و دانشمند چند دانشی معروف خراسانی الاصل است و چندتن دیگر از افراد خاندانش هم اهل علم بودند. علت نامگذاری وی به ابن ساعاتی منسوب بودن وی به باب الساعات که یکی از مناطق ورودی دمشق بوده می‌باشد .

تالیفاتویرایش

از تألیفا او حواشی بر قانون ابن سینا را باید ذکر کرد.

خط خوشویرایش

در منابع شرح حالش گفته شده که او خطی بسیار خوش داشته‌است.

شاگردانویرایش

یاقوت حموی در حلقه درس وی شرکت می جسته است.

درگذشتویرایش

فخرالدین ابن ساعاتی در سال ۶۱۸ ق در دمشق درگذشت.

منبعویرایش

اخبار العلما باخبار الحکما، ابن قفطی، ذیل ابن ساعاتی