ابوعلی، عثمان بن سعید بغدادی شهرت‌یافته به ابن سَکَن (۹۰۶–۹۶۵م) محدث برجستهٔ عراقی ایرانی‌اصل در سدهٔ سوم هجری بود. نسبش به انوشیروان می‌رسد: سعید بن عثمان بن سعید بن سکن بن سعید ابن مصعب بن رستم بن کسرا انوشیروان. به مصر وارد شد و منابع کهن در توصیف سفرهایش برای فراگیری علم حدیث از «جیحون تا نیل» نوشته‌اند. اثرش «صحیح المنتقی» بسیار مورد توجه اهل اندلس قرار گرفت و شروحی بر آن نگاشته‌اند، ابن حزم آن را در ردیف صحیح‌های شش‌گانه دانسته است.[۱]

ابن السکن
زادهٔ۲۹۴ق/ ۹۰۶م
بغداد
درگذشت۳۵۳ق/ ۹۶۵م
بغداد
نژادعرب عراقی ایرانی‌اصل
تحصیلاتعلم حدیث
پیشهمحدث و حافظ
آثار«صحیح»

منابعویرایش

  1. ابوشهبه، محمد بن محمد (۱۹۶۳). أعلام المحدثین (PDF). قاهره: درالکتاب العربی. ص. ۳۰۵–۶. دریافت‌شده در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۶.