ابوبکر دوم المرینی (انگلیسی: Abu Bakr ibn Faris; نامشخص – ۱۳۵۹) سلطان مرینیان مراکش از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ میلادی بود.

ابوبکر دوم المرینی
مرینیان
سلطنت۱۳۵۸ – ۱۳۵۹
پیشینابوزیان محمد دوم
جانشینابوسالم ابراهیم بن علی
زادهنامشخص
درگذشته۱۳۵۹
دودمانمرینیان

منابع ویرایش

  • Bosworth, Clifford E. (1996). The New Islamic dynasties. Edinburgh University Press. ISBN 978-0-231-10714-3. Retrieved 2013-05-14.