باز کردن منو اصلی

ابوبکر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ابو بَکْر شهرت ویژهٔ ابوبکر صدیق صحابی و نخستین خلیفه است؛ ابوبکر کنیهٔ اینان است:

ابوبکر نام یا نو-نام افراد زیر است:

ابوبکر نام دوم/ نام پدر یا نام‌خانوادگی افراد زیر است: