ابوسوسی‌ها

سرده‌ای از عقرب‌ماهیان
ابوسوسی‌ها
EboshiKG.jpg
ابوسوسی‌ها، Ebosia
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: عقرب‌ماهی‌سانان
تیره: عقرب‌ماهیان
سرده: Ebosia

ابوسوسی‌ها (نام علمی: Ebosia) نام یک سرده از تیره عقرب‌ماهیان است.

منابع