خانواده (زیست‌شناسی)

یک طبقه آرایه‌شناختی جانداران زنده
(تغییرمسیر از تیره (زیست‌شناسی))
سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.جانداردامنهفرمانروشاخهردهراستهخانوادهسردهگونه

Magnify-clip.png
سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

خانواده، تیره (Family) (به لاتین familia) نام یکی از گروه‌ها در دسته‌بندی جانداران است که پس از یک راسته و بالاتر از یک سرده قرار می‌گیرد.

در جانوران معمولاً پسوند «ان» دارند مانند چکاوکان که در واژه‌هایی که حرف پایانی آنها «ا» باشد تبدیل به «یان» می‌شود مانند توکایان و برای واژه‌هایی که حرف پایانی آنها «ه» است تبدیل به «گان» می‌شود مانند صعوگان. در گیاهان معمولاً پسوند «یان» می‌گیرند مانند سوسنیان.

خانواده‌های پرندگانویرایش

شماری از خانواده‌های پرندگان:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش