ابوکالیجار (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ابوکالیجار یا باکالیجار یک نام دیلمی بود که در قرون چهارم و پنجم هجری چند تن از سیاستمداران و حاکمان بدان خوانده می‌شدند. این نام را به‌صورت ابوکالنجر، ابوکالنجار، باکالنجار و غیر آن نیز ثبت کرده‌اند. کالیجار (پهلوی: کاریچار) به معنی جنگ و کارزار است.

این نام ممکن است به افراد زیر اشاره داشته باشد: