ابویعقوب یوسف الناصر

ابویعقوب یوسف الناصر (انگلیسی: Abu Yaqub Yusuf an-Nasr; نامشخص – ۱۳ مه ۱۳۰۷) سلطان مرینیان مراکش از سال ۱۲۸۶ تا ۱۳۰۷ میلادی بود.

ابویعقوب یوسف الناصر
Sultan of Morocco
Amīr al-Muslimīn
مرینیان
سلطنتمارس ۱۲۸۶ – ۱۳ مه ۱۳۰۷
پیشینابویوسف یعقوب بن عبدالحق
جانشینابوثابت عامر
زادهنامشخص
درگذشته۱۳ مه ۱۳۰۷
منصوره
نام کامل
Abū Yaʿqūb Yūsuf ibn Yaʿqūb al-Marīni
دودمانمرینیان
پدرابویوسف یعقوب بن عبدالحق

منابع

ویرایش