ابونصر مشکان

(Redirected from ابو نصر مشکان)

خواجه بونصر مشکان ، دبیر دیوان رسایل سلطان محمود غزنوی، و پس از سلطان محمود هم تا اواخر سلطنت سلطان مسعود غزنوی، بود.(خواجه بونصر مشکان در صفر سال ۴۳۱ هجری قمری بر اثر یک بیماری ناگهانی از دنیا رفت و چهار روز بعد از فوت او خواجه بوسهل زوزنی به عنوان رئیس دیوان رسالت برگزیده و به مدت کمتر از یک سال جانشین وی در دیوان رسالت شد) وی بالاترین مقام را در دیوان داشت، و «صاحب دیوان رسالت» بود. خواجه بونصر اکنون در مصلای شهر مشکان در نزدیکی سبزوار آرمیده است

وی استاد ابوالفضل بیهقی بود و تا هنگام مرگ لحظه ای بیهقی را از خود جدا نساخت. ابوالفضل بیهقی در تاریخ نامه خود از او بارها به نیکی یاد می‌کند. بیهقی خود برای مدت نوزده سال با بونصر مشکان همکاری داشته و همواره خود را شاگرد او معرفی می‌کند. وی بیهقی را بسیار گرامی و نزدیک می‌داشت و حتی نهفته‌ترین اسرار دستگاه غزنویان را نیز با وی در میان می‌نهاد، و این خود بعدها کارمایه گرانبهایی برای تاریخ بیهقی گردید، چنانکه رویدادهایی را که خود شاهد و ناظر نبوده از قول استاد فرزانه خویش نقل می‌کرد.

از گفته‌هاEdit

«بدان یا بوالفضل که تدبیری پیش گرفته آمده‌است که از آن بسیار فساد تولد خواهد کرد» (بیهقی، ص۵۱۱)

منابعEdit