اتابک (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اتابک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

کسان

جای‌ها