اتحادیه اخائیه

اتحادیه اخائیه کنفدراسیونی از کشورها و شهرستان‌های یونانی بود. علت نام‌گذاری این اتحادیه به این نام، محل حکومت آن بود که در مکانی به نام اخائیه یا آخیا در مناطق شمالی و مرکزی پلوپونز بوده‌است. دوره حکومت اتحادیه اخائیه بین سال ۱۴۶ و ۲۸۰ پیش از میلاد بوده‌است. سپاه اتحادیه اخائیه متشکل از سربازانی سنتی از نوع هوپلیت بوده‌است.

League of the Achaeans

κοινὸν τῶν Ἀχαιῶν
Koinon ton Achaion
اتحادیه اخائیه
۲۸۰ پیش از میلاد–۱۴۶ پیش از میلاد
Achaean League in 150 BC
Achaean League in 150 BC
پایتختاژیون (meeting place)
زبان(های) رایجAchaean Doric Koine، یونانی کوینه
دین(ها)
Ancient Greek religion
حکومتکنفدراسیون جمهوری
استراتیگوس 
قوه مقننهAchaean assembly
دوره تاریخیاروپای دوران قدیم
• Re-founded under the leadership of Aigion, with the aim to "expel the Macedonians"
۲۸۰ پیش از میلاد
• فیلوپوئمن اسپارت را فتح کرد
۱۸۸ پیش از میلاد
• در جنگ آخایی توسط جمهوری روم فتح شد
۱۴۶ پیش از میلاد
واحد پولدراخما
پیشین
پسین
اتحادیه کورنت
آخیا (استان روم)
امروز بخشی از یونان
نقشه سرزمین‌های اتحادیه اخائیه در حدود سال ۲۰۰ پیش از میلاد (به استثنای بوِتیا)

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

منابع ویرایش