اتریش تحت اشغال متفقین

اشغال اتریش در جنگ جهانی دوم

اشغال اتریش توسط متفقین از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ به طول انجامید.

اتریش تحت اشغال متفقین

۱۹۴۵–۱۹۵۵
پرچم جمهوری اتریش
پرچم
نشان ملی جمهوری اتریش
نشان ملی
مناطق اشغال شده در اتریش (۱۹۴۵).
مناطق اشغال شده در اتریش (۱۹۴۵).
وضعیتاشغال نظامی
پایتختوین
فرمانداران (۱۹۴۵) 
• منطقه بریتانیا
ژنرال مک کرری
• منطقه فرانسه
سپهبد بتوارت
• منطقه ایالات متحده
ژنرال کلارک
• منطقه شوروی
مارشال کونف
رئیس جمهور 
• ۱۹۴۵-۱۹۵۰
کارل رنر
• ۱۹۵۱-۱۹۵۷
تئودور کورنر
صدر اعظم 
• ۱۹۴۵
کارل رنر
• ۱۹۴۵-۱۹۵۳
لئوپلد فیگل
• ۱۹۵۳-۱۹۶۱
ژولیوس راب
دوره تاریخیجنگ سرد
۱۳ آوریل ۱۹۴۵
• بنیان‌گذاری
۲۷ آوریل ۱۹۴۵
۲۷ ژولای ۱۹۵۵
• اعلامیه بی طرفی
۲۶ اکتبر ۱۹۵۵
پیشین
پسین
آلمان نازی
اتریش

منابع ویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Allied-occupied_Austria