اثر ونوسی (به انگلیسی: Venus effect)، نام یک پدیدهٔ خاص در روانشناسی ادراک است، که در هنگام مشاهدهٔ تابلوهای نقاشی گوناگونی که از زل زدن ونوس به آینه موجود است، پدید می‌آید. از جمله این نقاشی‌ها می‌توان به تابلوی آیینه ونوس اثر دیه گو ولاسکز، تابلوی ونوس با یک آینه اثر تیتان، و تابلوی ونوس با آینه، اثر پائولو ورونیس، اشاره نمود. در این اثر مرتبط با ادراک، تماشاگران نقاشی چنین فرض می‌کنند که ونوس از انعکاس چهرهٔ خودش در آینه به وجد آمده‌است، در حالیکه تا زمانی که بیننده صورت ونوس را در آینه می‌بیند، ونوس در واقع در حال مشاهدهٔ بازتابی است که از چهرهٔ بیننده در آینه ایجاد شده‌است.

یک نگارهٔ نشاندهندهٔ اثر ونوسی، تابلوی راکبی ونوس، اثر دیه گو ولاسکز.
تابلوی ونوس با یک آینه

اثر ونوسی همچنین می‌تواند در همراهی با بعضی از عکس‌ها و فیلم‌های سینمایی نیز به چشم بخورد.

منابعویرایش