اخترشناسی نظری

اخترشناسی نظری شامل علم مطالعه اجرام فلکی و پدیده‌های آن بوسیله مدل‌های علوم فیزیک و شیمی می‌باشد.

یکی از کاوشگرهای جریان گرما در آپولو ۱۶

موضوعات مورد مطالعه ویرایش

  1. دینامیک ستاره ای و تکامل ستارگان
  2. تشکیل کهکشان‌ها
  3. ساختارهای بزرگ ماده در کیهان
  4. منشأ پرتوهای کیهانی
  5. نسبیت عام و کیهانشناسی فیزیک (شامل نظریه «ریسمان -کیهان‌شناسی» و «ذرات بنیادی-اخترفیزیک»)[۱]

منابع6 ویرایش