اختلال سایکوسکژوال

اختلال سایکوسکژوال یک ناکارآمدی جنسیست محسوب می‌گردد که بیش از آنکه فیزیولوژیکی باشد، ابعاد روانشناختی دارد. «اختلال سایکوسکژوال» اصطلاحی بود که در روانشناسی فرویدی مورد استفاده قرار گرفت.[۱]

اختلال سایکوسکژوال
تخصصروان‌پزشکی، روان‌شناسی ویرایش این در ویکی‌داده
طبقه‌بندی و منابع بیرونی

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Balon. , R. (2013). Commentary: Controversies in the Diagnosis and Treatment of Paraphilias. Journal of Sex & Marital Therapy. 39(7), 20. DOI: 10.1080/0092623X.2012.709219