تخصص یکی از مراحل تحصیل علم پزشکی است. پزشکان عمومی پس از اتمام تحصیلات خود در دانشکده پزشکی، به طور معمول تحصیلات تکمیلی خود در یک تخصص خاص پزشکی آغاز می‌کنند، که پس از طی این دوره که به دستیاری پزشکی موسوم است، تبدیل به یک پزشک متخصص در همان تخصص خاص می‌شوند.

منابعویرایش