ابوالحقایق نصیرالدین محمود بن احمد معروف به اخی اوران یا اخی اورن (۵۶۶ق/۱۱۷۱م در خوی — ۶۵۹ق/۱۲۶۱م) پیر صنف دباغان ترک و بنیانگذار طریقت اخی لیق بود.

مسجد و مقبرهٔ اخی اوران در قرشهر ترکیه

منابعویرایش