عمیق ترین دیدگاه در تعریف ادب توسط مولوی تفسیر شده که جمع آن جملات، مفهومی را اطلاق میکند، یعنی ادب اعطای حقوق و حدود تمامی مخلوقات خداست است قبل از درخواست آنها توسط انسان مودب.که این دیدگاه قدرت نجات بشریت را دارد.تمامی تعاریف دیگر در حقیقت تعریف "حسن رفتار"است.و دیگر آنکه ادب عملکردی است کامل نه مفهومی در ذهن.

ادب درس و ادب نفسویرایش

ادب درس اکتسابی است و ادب نفس ذاتی.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش