ادب به اخلاق و رفتار پسندیده و مطابق با هنجار گفته می‌شود. ادب همچنین به مجموعه دانستنی‌هایی گفته می‌شود که انسان را از خطا و لغزش بازمی‌دارند. ادب جمعی از علومی است که با استفاده از عقل و تفکر انسان را در برخوردها مصون از ناهنجاری‌ها نگاه می‌دارد و موجب عزت او می‌شود. رابطۀ عقل و ادب تنگاتنگ و مستقیم است و می توان گفت ادب به یک معنا ثمره و نتیجۀ عقل است.

ادب درس و ادب نفس ویرایش

ادب درس اکتسابی است و ادب نفس ذاتی.[۱]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش